Onthaal > Praktische informatie > Vervangingen / Annuleringen / Uitstel

      Vervangingen / Annuleringen / Uitstel

Vervangingen

Vervangingen van deelnemers zijn op elk ogenblik kosteloos toegestaan na schriftelijke mededeling van de namen en gegevens van de vervangers.

Annuleringen

Moeten schriftelijk worden geformuleerd, de annulering van face-to-face opleidingen geeft aanleiding tot een integrale terugbetaling of een tegoedbon, als ze wordt ontvangen ten laatste twee weken voor aanvang van de opleiding. Voorbij deze datum, is het bedrag dat wordt ingehouden 30% van de inschrijvingsprijs indien de annulering tien dagen of meer voor aanvang van de opleiding wordt ontvangen, 50% van de inschrijvingsprijs indien ze minder dan 10 dagen voor de aanvang van de opleiding wordt ontvangen of 100% van de inschrijvingsprijs indien de annulering minder dan drie dagen voor de dag van aanvang van de opleiding gebeurt.

Als het aantal deelnemers voor een opleiding als onvoldoende wordt beschouwd, behoudt EFEB SA/NV zich het recht voor deze opleiding gedeeltelijk of volledig te annuleren, uiterlijk 15 dagen voor de geplande datum. De reeds betaalde inschrijvingsgelden zullen volledig worden terugbetaald, of, als het u beter schikt, zult u een tegoedbon ontvangen, naar verhouding van het aantal dagen.

EFEB SA/NV behoudt zich ook het recht voor om een opleiding op elk moment gedeeltelijk of volledig te annuleren in geval van overmacht, en stelt al het mogelijke in het werk om de deelnemers zo snel mogelijk te waarschuwen en het seminarie op een andere dag te programmeren. Indien de opleiding niet wordt verzet en/of de klant de verzette opleiding niet kan bijwonen, zullen de reeds betaalde inschrijvingsgelden volledig worden terugbetaald, ofwel ontvangt u, als het u beter schikt, een tegoedbon naar verhouding van het aantal dagen.

Uitstel

EFEB SA/NV behoudt zich eveneens het recht voor om de opleiding uit te stellen, de plaats waar de opleiding plaatsvindt of de inhoud van het programma te wijzigen, of een of meer lesgevers te vervangen, als omstandigheden buiten onze wil ons daartoe dwingen.

Nieuwe publicaties

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Contactgegevens en wegbeschrijving