Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Wijzigingen tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht

Formation catalogue

Code : 7171606

1 dag - 7 uren

Tarif : 760 € HT

Tarif collectivité* : 650 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Een analyse van de mogelijkheden en de formele uitwerking ervan.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Bewust maken van de mogelijkheden en de voorwaarden om de uitvoeringsmodaliteiten van een overheidsopdracht te wijzigen en dit op grond van de meest recente regelgeving, alsook een nadere studie van enkele actuele vragen tijdens de uitvoering van een opdracht.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om te begrijpen wanneer de opdracht al dan niet kan worden gewijzigd en de wijzigingen op een correcte wijze vorm te geven.

Begrippenkader als inleiding

• Wat is een wijziging?

• Ratio legis van de overheidsopdrachtenreglementering inzake wijzigingen.

• Het principe van het forfait.

• Overdracht van een opdracht.

• Onvoorziene omstandigheden.

 

Anticiperen op wijzigingen in het bestek

• Het voorzien van bestekclausules die anticiperen op eventuele wijzigingen.

 

Het Europees kader afbakenen

• De voormalige Europese richtlijnen en de wijziging van een opdracht.

• Bespreking van enkele fundamentele arresten inzake de wijzigingen van de overeenkomst.

• De nieuwe Europese richtlijnen en de wijziging van een opdracht.

 

Het Belgisch kader begrijpen

• Bespreking van de verschillende hypotheses.

• Wijziging in gemeen overleg.

• Éénzijdige wijziging.

• De impact van een wijziging op de prijs.

• Overdracht overeenkomst.

• Onvoorziene omstandigheden.

• Op welke manier vorm geven aan de wijzigingen.

• Bespreking van rechtspraak in de Belgische rechtsorde.

 

De beroepsmogelijkheden bij onwettige wijzigingen – analyse van de rechtspositie van beide partijen

 

Studie van enkele vaak voorkomende problemen tijdens de uitvoering van een opdracht

• Controle op de uitvoering van overheidsopdrachten.

• Hoe omgaan met onderaannemers – wanneer is het toelaatbaar.

• De borgtocht.

• De betalingen.

• De claims – de straffen en boetes.

• De voorlopige en definitieve oplevering.

 

Public concerné

De partijen bij de uitvoering van de overheidsopdracht: aanbestedende overheid en onderneming.

Juristen en advocaten die voornoemde partijen moeten bijstaan.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès