Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit des affaires

Vennootschapsrecht voor niet-specialisten

Formation catalogue

Code : 7171501

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1280 € HT

Repas inclus

De basis van vennootschapsrecht.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Grondige kennis van het toepasselijk regelgevend kader van vennootschappen verwerven. Een volledig juridisch beheer garanderen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding heeft u een grondige achtergrond meegekregen van het vennootschapsrecht en zal u in staat zijn om de documenten op te maken, de taken, de verantwoordelijkheden en de onderlinge verhoudingen van vennootschapsorganen herkennen.

De juridische entiteit kiezen die het best past bij uw project

• De plaats van de vennootschap binnen een groep identificeren.

• De gevolgen van de keuze op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak bepalen.

Praktijkoefening: kiezen van de meest aangewezen rechtsvorm rekening houdend met de aard van de bedrijfsvoering en de doelstellingen.

 

De functie van de vennootschapsorganen beheersen: het evenwicht tussen de bestuursorganen garanderen

• De verschillende bestuursorganen en hun rol identificeren.

• De taak van de gedelegeerde bestuurder in een NV definiëren.

• Het belang van een directiecomité in een NV.

• Zaakvoerder of college van zaakvoerders in een BVBA.

• De delegatie van bevoegdheden: belang, voorwaarden, gevolgen.

• Het toezicht anticiperen door externe organen.

• Een algemene vergadering organiseren.

Praktijkoefening: een algemene vergadering organiseren en de vereiste documenten analyseren.

 

De regeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden

• De regels over de werking van de raad van bestuur en/of het directiecomité begrijpen en de meest adequate werking van deze organen bepalen.

• De individuele en hoofdelijke aansprakelijkheid definiëren.

• Het belang om een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten beoordelen.

Praktijkoefening: efficiënte bevoegdheidsdelegatie schrijven.

 

De principes van corporate governance

• De verplichtingen inzake transparantie identificeren.

• De regels i.v.m. cumul van mandaten toepassen.

• Omgaan met belangenconflicten.

• De impact van de principes van corporate governance op de aansprakelijkheid beoordelen.

• De contractuele mechanismen van een managementvennootschap analyseren.

Public concerné

Elke persoon die kennis wil maken met de wetgeving over vennootschappen en die een basiskennis wenst te verwerven.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès