Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

Stedenbouwrecht voor niet-specialisten

Formation catalogue

Code : 7181704

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1280 € HT

Tarif collectivité* : 1135 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anvers

Twee dagen om het regelgevend kader over stedenbouw te begrijpen.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Sofie DE MAESSCHALCK - LDR

Lies DU GARDEIN - LDR

 

Objectifs pédagogiques

Een overzicht geven van en een inzicht geven in de Vlaamse regelgeving over de nieuwe omgevingsvergunning specifiek voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden, met inbegrip van de meest recente evoluties en ontwikkelingen. Ook de laatste wijzigingen door de Codextrein komen aan bod.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de verschillende gewestplanvoorschriften en RUP-voorschriften van elkaar te onderscheiden en de mogelijkheden binnen de verschillende voorschriften begrijpen.

Ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplanning beschrijven

• Bakens in structuurplannen en de modernisering ervan door de nieuwe beleidsplannen.

• Concretiseren in uitvoeringsplannen.

 

Stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften in kaart brengen – algemene deel

• Regeling RUP bespreken.

• Subsidiariteit, rechtszekerheid en zorgvuldigheid definiëren.

• Belang van een goed doordachte opmaakprocedure.

 

Stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften omschrijven – bijzonder deel

• Inzicht geven in de belangrijke voorschriften van de actuele plannen.

Voorbeelden: woongebieden, industriegebieden, bedrijvenzone.

 

Vergunnings- en meldingsplicht karakteriseren

• Actuele regels inzake vergunnings- en meldingsplichtige handelingen.

• Vrijstellingenregeling.

 

Vergunningsprocedure bepalen

• Decretaal geregelde vergunnings- en beroepsprocedure.

Praktijkoefening: de toepassingsgebieden van de vergunningen.

 

Inhoudelijke toetsingscriteria van vergunningsaanvraag weergeven

• Goede ruimtelijke ordening en de nieuwe principes inzake het zuinig ruimtegebruik en het ruimtelijk rendement.

• Inhoudelijke aandachtspunten.

 

Afwijkingsmogelijkheden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aanduiden

• Verkrijgen van ‘zonevreemde’ vergunningen.

Public concerné

Iedereen die in contact komt met ruimtelijke ordening. Juridische functies en advocaten, milieuverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en leidinggevenden.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès