Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

Ruimtelijke planning

Formation catalogue

Code : 7181701

1 dag - 7 uren

Tarif : 770 € HT

Tarif collectivité* : 660 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anvers

Het beheersen en optimaliseren in praktijk.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Lies DU GARDEIN - LDR

Sofie DE MAESSCHALCK - LDR

 

Objectifs pédagogiques

Een volledig overzicht geven van en inzicht geven in de Vlaamse regelgeving en praktijk inzake ruimtelijke planning, met inbegrip van de meest recente evoluties en ontwikkelingen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn het begrip ruimtelijke ordening kunnen invullen, de techniek van structuurplanning begrijpen en de basis kennen van de stedenbouwhandhaving.

Ruimtelijke beleidsplanning en uitvoeringsplanning beschrijven

• De relevantie van de ruimtelijke structuurplanning voor de vastgoedpraktijk, zowel vandaag als morgen. Daarbij wordt ook ingegaan op de modernisering van de structuurplannen in de vorm van de toekomstige “beleidsplannen”.

• De principes uit de ruimtelijke structuurplanning / beleidsplanning omgezet in het RUP's.

• De sterktes en zwaktes van de planningsmethodiek die erin bestaat dat RUP's moeten (kunnen) worden ingepast in de bestaande ruimtelijke structuurplannen / beleidsplannen.

 

De stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften analyseren

• De regeling van het RUP.

• De rol van het subsidiariteitsbeginsel.

• De rechtszekerheid van de RUP’s – De betaling van de tol bij het begaan van onzorgvuldigheden in de opmaakprocedure van een RUP.

• De do's and don'ts bij het opvolgen en afronden van de procedure tot het opstellen van een RUP.

 

De stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften begrijpen

• Belangrijke stedenbouwkundige voorschriften komen voor in de actuele ruimtelijke ordeningsplannen.

• Welke bijzonderheden zijn er te melden over de betekenis en invulling van bestemmingen zoals woongebied, woonuitbreidingsgebied, industriegebied en bedrijvenzone, agrarische gebied.

Praktijkoefening: de actuele stand van de rechtspraak inzake deze bestemmingsvoorschriften.

Public concerné

Iedereen die met vastgoed te maken heeft, zowel in de privé- als in de publieke sector.

 

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès