Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

Procesvoering inzake stedenbouw

Formation catalogue

Code : 761705

1 dag - 7 uren

Tarif : 735 € HT

Tarif collectivité* : 685 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anticiperen op en het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot projecten.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Kennis hebben van de verschillende soorten gerechtelijke procedures betreffende stedenbouw en  zich bekwamen in het voeren van procedures inzake stedenbouw. Een strategie vooropstellen in functie van de ingeroepen middelen die vormelijk of inhoudelijk zijn.

 

Approche pédagogique

Aan de hand van gerechtelijke uitspraken en praktische voorbeelden wordt aan de deelnemers aangeleerd op welke wijze gerechtelijke procedures kunnen gevoerd worden.

Overzicht van de verschillende procedures

 

Beslissingen die het voorwerp kunnen uitmaken van de procedure

 

Administratieve beroepen inzake stedenbouw

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

• Opstellen en indienen van een beroep tot nietigverklaring.

• Dringendheid : de schorsing.

• Bevoegdheden van de administratieve rechter.

• Uitvoering van de arresten.

• Schadevergoeding.

• Bestuurlijke lus?

• Administratieve cassatieprocedure bij de Raad van State.

 

Strafprocedure inzake stedenbouw

• Inbreuken, actoren en straffen.

• Band met burgerlijke procedures.

 

Burgerlijke procedures

• Wanneer en door wie aan te wenden.

• Ontvankelijkheidsvoorwaarden met betrekking tot de persoon, termijn en voorwerp.

• Verloop van de procedures en aandachtspunten.

 

Bijzondere gevallen: planbaten/planschade, beroepen tegen plannen

Public concerné

Juristen verantwoordelijken van de stedenbouwkundige diensten, advocaten gespecialiseerd in het stedenbouwrecht en elke andere persoon die in contact komt met procesvoering inzake stedenbouw.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès