Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Overheidsopdrachten voor werken

Formation catalogue

Code : 7171609

2 dagen- 14 uren

Tarif : 1260 € HT

Tarif collectivité* : 1115 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Bepalen van het algemeen kader van overheidsopdrachten voor werken.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Youri MUSSCHEBROECK - CMS DEBACKER

 

Objectifs pédagogiques

Identificeren van de juridische en operationele bijzonderheden van de opdrachten van werken.

De stappen beheren van de plaatsing tot de uitvoering en langs de geschillen inzake gunning en uitvoering van de opdrachten.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om het antwoord te kunnen geven op enkele van de meest gestelde vragen die doorgaans rijzen bij het organiseren, inschrijven of uitvoeren van een overheidsopdracht voor werken.

Onderzoeken van het regelgevend kader voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken

• Kiezen van de juiste plaatsingsprocedure en de daarbij horende modaliteiten en dit in functie van de concrete behoeften: de openbare en de niet-openbare procedure, de nieuwe onderhandelingsprocedures, de concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap, de promotieopdrachten voor werken…

• Erkenning van aannemers van werken.

• Analyseren van de bijzonderheden van het bestek voor 'werken': redactie van gevoelige clausules.

• De kwalitatieve selectie: criteria waaraan moet worden voldaan en de gevolgen in het geval van ontbrekende documenten.

• Modaliteiten van de opdracht: varianten, opties, partijen…

• Verificatie en controle van de prijzen en de regelmatigheid van een offerte: het geval van de abnormale prijzen.

• Indiening en opening van de inschrijvingen.

• Beter motiveren van de gunningsbeslissing.

• Rechtsbescherming: de inhoud en vernieuwingen van de wet van 17 juni 2013.

• Informeren van de kandidaten en inschrijvers.

• Uitvoering van de opdrachten (aanvang van de werken, betalingen, voorgang, de oplevering…).

 

Analyseren van uitvoeringsbepalingen voor opdrachten voor werken

• Het toepassingsgebied, de vrijstellingen en de oneerlijke bedingen.

• Beheren van de financiële aspecten van de uitvoering.

• Wijzigen van een opdracht: de sleutels tot succes.

• Omgaan met de lopende incidenten: stopzetting van de werken, dwangmaatregelen.

• Identificeren van de actiemiddelen van de aanbestedende overheid.

• Het einde van de opdracht doen slagen: beëindiging zonder schuld, opleveringen en waarborg.

Toepassing: analyse van de omstandigheden die de uitvoering van de opdracht wijzigen.

 

 

Public concerné

Elke persoon die onlangs werd benoemd en/of verantwoordelijk is van de plaatsing en/of gunning voor overheidsopdrachten voor werken.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès