Accueil > Formations > Fiche formation

     Management

Met succes manager worden

Formation catalogue

Code : 7180420 Nouveau

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1315 € HT

Repas inclus

Anvers

Snel operationeel zijn.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Een evaluatie maken van de eigen competenties om tegemoet te komen aan de eisen van een kaderfunctie.

De belangrijkste stappen in het proces van de functiebetreding onder de knie hebben.

 

Compétences acquises

Aan het einde van de opleiding zult u in staat zijn om de omvang van uw nieuwe functie in kaart te brengen en de modaliteiten van uw opdracht kennen om zo snel mogelijk operationeel te zijn.

Op serene wijze nieuwe functies opnemen
• De uitoefeningsvoorwaarden, het strategisch belang en de verantwoordelijkheden van de kaderfunctie begrijpen en identificeren.
• Expertise en management met elkaar in overeenstemming brengen.
• Praktische oefening: zelfkennis en het profiel kennen van de medewerkers binnen uw team.
• Managementstijl aanpassen aan het team.
• Doelstellingen vertalen, boordtabellen.


 Lukken als manager aan het hoofd van het team
• Intern en externe mensen, bronnen en hulpmiddelen identificeren.
• De aanwezige machtsverhoudingen herkennen.
Case study: definitie van de aanwezige knowhow, competenties en geschiedenis.

Snel opbouwen van een eigen identiteit als manager
• De legitimiteit als manager ontwikkelen en verankeren.

• Aanpassen van de communicatiestijl in functie van de medewerker.

Rollenspel: simulatie van een eerste kennismakingsvergadering, zichzelf presenteren en verwachtingen verwoorden.

Een werkstructuur uitwerken met het team
• Leiding geven aan een ervaren team: te vermijden valkuilen.

• Omkaderen van een team van ex-collega’s: de onmisbare voorwaarden om autoriteit te verwerven.

Rollenspel: uitwerking van een opvolgingssysteem voor het eigen team (121, vergaderstructuur).

• Met gemak een team coachen, ook met medewerkers die ouder zijn.

 

De relatie met de eigen manager
• Identificatie van de impliciete verwachtingen.

• Verduidelijken van de spelregels.
• Rapportering opstellen en presenteren.

Public concerné

Pas benoemde afdelings- en serviceverantwoordelijken.

Alle personen die managersfuncties opnemen.

 

Prérequis

Aucun

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès