Accueil > Formations > Fiche formation

     Efficacité professionnelle

Juridisch assistent-e

Formation catalogue

Code : 7180517

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1315 € HT

Repas inclus

Anvers

Het zich eigen maken van de kernopdrachten.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

De opvolging van juridische dossiers in vertrouwen aandurven.

Doen schitteren van het begrip en de woordenschat van de juridisch assistent-e.

 

Compétences acquises

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om een assistent-e te zijn die ingelicht is omtrent het courante beheer van juridische dossiers en zal u in vertrouwen gebruik durven maken van de operationele hulpmiddelen.

De schrik wegnemen voor het gebruik van juridische termen

• De dagelijkse woordenschat van de juridisch assistent-e begrijpen.

• De rechtsbronnen en de wijzen van oplossing van geschillen herkennen.

• Het gerechtelijk organigram en de verschillende takken van het Belgische recht beheersen.

Ervaringen delen: inzoomen op de bemiddeling in burgerlijke en handelsmateries.

 

Een efficiënte steun zijn in de juridische opvolging van de vennootschappen

• De formaliteiten eigen aan de oprichting van vennootschappen identificeren.

Toepassingoefeningen: de organen van een vennootschap en de werking ervan definiëren.

• Wegnemen van de stress bij het opstellen van oproepingen, dagordes, processen-verbaal en beraadslagingen van de Algemene Vergadering.

• Een aangifte van schuldvordering bij een faillissement opstellen en de belangen begrijpen.

 

Ontleden van de handelsovereenkomsten

• De bestanddelen van de overeenkomst identificeren en de bewijzen in handelszaken veilig stellen.

Toepassingoefeningen: overeenkomsten beheren en de essentiële bedingen opmerken.

• De opvolging van overeenkomsten verbeteren.

Praktische oefening: hoe wettelijk een einde stellen aan een overeenkomst?

 

Organiseren van de opvolging van geschillen en de hulpmiddelen hiervoor optimaliseren

• De uitvoering van contractuele verbintenissen bekomen.

• De relaties met de verschillende tussenkomende partijen bevorderen: advocaten, gerechtsdeurwaarders, griffiers bij rechtbanken,….

• Nationale en Europese hulpmiddelen : de procedure van invordering van schuldvorderingen integreren.

• De vereisten verbonden aan betwiste dossiers en de te respecteren gerechtelijke en buitengerechtelijke termijnen vaststellen.

• Het overzicht voor de opvolging van de dossiers opstellen.

• De juridische agenda’s en de planning bijhouden.

Public concerné

Elke persoon die evolueert naar een post van juridisch assistent-e.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès