Accueil > Formations > Fiche formation

     Efficacité professionnelle

Juridisch assistent-e

Formation catalogue

Code : 760517 Nouveau

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1295 € HT

Repas inclus

Het zich eigen maken van de kernopdrachten.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Het juridisch secretariaat ontrafelen.

De sleutelmomenten in de opvolging van juridische dossiers identificeren.

 

Approche pédagogique

De opleiding is gebaseerd op voorbeelden uit de gerechtelijke praktijk en uit de praktijk van de verdediging.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het ondervragen van de deelnemer tijdens zijn vooruitgang in het begrijpen van de materie.

Het zich eigen maken van de juridische woordenschat die in het dagelijks leven cruciaal is

• De hiërarchie tussen de verschillende rechtsbronnen begrijpen.

• Ervaringen uitwisselen: de verschillende wijzen ter beslechting van conflicten begrijpen.

• Het gerechtelijk organigram en de verschillende takken van het Belgische recht beheersen.

• De belangrijkste juridische termen correct gebruiken.

 

Een efficiënte steun zijn in de juridische opvolging van de vennootschappen

• De formaliteiten eigen aan de oprichting van vennootschappen identificeren.

Toepassingsoefeningen: de belangrijkste etappes van het juridische leven en van de werking van een vennootschap definiëren.

• De juridische documenten die voor elk der stappen vereist zijn voorleggen.

• De oproepingen, agenda’s, processen-verbaal en beraadslagingen van de algemene vergaderingen begrijpen.

• De wet op het faillissement toelichten.

 

Ontleden van de overeenkomsten in het algemeen met bijzondere aandacht voor het handelsrecht

• De bestanddelen van de overeenkomst identificeren.

• De bewijzen veilig stellen.

Toepassingsoefeningen: overeenkomsten beheren

• De essentiële bedingen opmerken.

• De opvolging van overeenkomsten verbeteren.

Praktische oefening: hoe een overeenkomst opzeggen of, op meer algemene wijze, hoe neemt een overeenkomst een einde ?

 

Organiseren van de opvolging van geschillen en de hulpmiddelen hiervoor optimaliseren

• De uitvoering van contractuele verbintenissen bekomen.

• Nationale en Europese hulpmiddelen: de procedure van invordering van schuldvorderingen integreren.

• De vereisten verbonden aan betwiste dossiers en de te respecteren termijnen bepalen.

• Het overzicht voor de opvolging van de dossiers opstellen.

• De juridische agenda’s en de planning bijhouden.

• De relaties tussen de verschillende tussenkomende partijen bevorderen: advocaten, gerechtsdeurwaarders, griffiers bij rechtbanken….

Public concerné

Elke persoon die evolueert naar een post van juridisch assistent-e.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès