Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit des affaires

IT-contracten opstellen

Formation catalogue

Code : 7171506 best of

1 dag - 7 uren

Tarif : 775 € HT

Repas inclus

De verschillende stappen integreren.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Een eenvoudig en duidelijk contractueel kader opstellen voor het beheer van complexe IT-projecten.

De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen tijdens de onderhandelingsperiode.

De belangen in het oog houden (van de klant of leverancier) in de opstelling van de clausules, met name in de gevoelige clausules die eigen zijn aan het IT-contract.

 

Compétences métier

Aan het einde van deze opleiding heeft u de essentiële reflexen verworven om uw contractuele verbintenissen te onderhandelen en te auditen in uw IT-contracten.

Primordiaal belang hechten aan de precontractuele fase

• Een intentiebrief en/of geheimhoudingsovereenkomst voorzien.

• De doelstellingen en behoeften identificeren en aangeven in een bestek.

• De verplichtingen van de partijen afbakenen tijdens de precontractuele fase.

Toepassingsoefening: de gegrondheid analyseren van een contract voor de ontwikkeling van software op maat.

 

De documenten identificeren die nodig zijn voor de uitvoering van een IT-project

• De interventie van verschillende partijen coördineren en de onderlinge afhankelijkheid van meerdere contracten beheren.

• Een samenhangende hiërarchie creëren van de contractuele documenten.

 

De fundamentele clausules opstellen

• De limitatieve aansprakelijkheidsclausules analyseren.

• De naleving van de termijnen, de dienstverleningsgebieden en de kwaliteit van de prestaties garanderen.

• De geheimhoudingsclausules onderzoeken.Bescherming van persoonlijke gegevens bij de opstelling van uw contract.

• De zin van audit- en benchmark-clausules bekijken.

• De intellectuele eigendomsrechten en het eigendom van de gegevens beheren.

• De clausules inzake het niet wegkopen van werknemers, niet-concurrentiebeding en publiciteit onderzoeken.

• De omkeerbaarheid en de teruggave voorzien van de gegevens aan het einde van het contract.

Toepassingsoefening: analyse van een « outsourcing » contract en een 'cloud computing' contract.

 

Public concerné

Bedrijfsjuristen of administratiejuristen, IT-verantwoordelijken en CIO’s, verantwoordelijken van algemene diensten en aankoopdiensten.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès