Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Interne controle en audit van overheidsopdrachten

Formation catalogue

Code : 7181608

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1370 € HT

Tarif collectivité* : 1270 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anvers

Het koopproces optimaliseren.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Een up-to-date van de audit en interne controle krijgen.

Dankzij de expertise van de docenten, in de praktijk dagelijks met deze materie bezig zijn.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn een gestructureerde interne controle uit te voeren op zowel overheidsprocessen als op concrete overheidsdossiers.

De inkoopfunctie intern controleren
• De modaliteiten voor de toepassing van de interne controle bepalen.
Praktijkoefening: de risico-activiteiten vaststellen op basis van de toegepaste processen.
• De verschillende fasen van de interne controle kennen: algemene organisatie van de inkoopactiviteiten, fase van de behoefteafbakening…
Praktijkoefening: een gids of richtlijn uitwerken voor het uitvoeren van een interne aankoopcontrole in verband met prijzen, kwaliteit en fraude.

Audit van de inkoopfunctie: regelmatigheidsaudit
• Nagaan of de wettelijke en regelgevende voorschriften en de interne richtsnoeren, correct worden toegepast, instructies en richtlijnen controleren.
• Afwijkingen aan het licht brengen en de oorzaken en gevolgen ervan analyseren.
• Fraude opsporen en voorkomen.

Efficiëntie- of beheersaudit
• De prestaties en de kosten van de betrokken entiteit, de kwaliteit en de relevantie van haar methodes, haar procedures… evalueren.
• De risico's beoordelen die inherent zijn aan een activiteit of een geaudit proces.
• Aanbevelingen voor verbetering formuleren en evoluties voorstellen.
• Zorgen voor de uitvoering van de aangenomen aanbevelingen.

De prestatieaudit
• Controleren of de keuzes en de beslissingen coherent zijn met het beleid en de strategieën vastgesteld door het management.
• De risico's en hun impact op de organisatie en op haar ontwikkeling en opdracht beoordelen.

De audit van de prestaties van de opdrachtnemers
• De behoeftebevrediging, de prestaties van de opdrachtnemers (kwaliteit, prijs, termijnen) en het goede beheer van de opvolging van de werken beoordelen.
Praktijkoefening: een audit houden met vermelding van de afwijkingen ten aanzien van de opgestelde richtlijn en de aan te brengen correcties / verbeteringen.

Public concerné

Verantwoordelijken voor opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders.

 

Prérequis

Aucun

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès