Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Het bestek

Formation catalogue

Code : 7171603

1 dag - 7 uren

Tarif : 760 € HT

Tarif collectivité* : 650 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Van behoefteanalyse tot het formuleren van een correct bestek.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Behoeften van de aanbestedende overheid identificeren en vertalen in een sluitende bestektekst zonder onregelmatigheden, onduidelijkheden en/of onjuistheden.

 

Approche pédagogique

 

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn een reglementair bestek op te maken teneinde over zoveel mogelijke juridische waarborgen te beschikken bij de gunning van een overheidsopdracht.

Een bestek opstellen – waar te beginnen

• Identificeren van de behoeften.

• Marktverkenning en de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door potentiële inschrijvers.

• Keuze voor de meest geschikte plaatsingsprocedure in functie van de behoeften: aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, concurrentiedialoog, met aandacht voor de nieuwe plaatsingsprocedures.

• De indiening van de offertes.

 

Analyse van het toepassingsgebied van de algemene uitvoeringsregels vervat in het KB Uitvoering

 

De essentiële clausules van het bestek analyseren

• Uitsluitingsgronden: de (nieuwe) verplichte en facultatieve gevallen.

• Kwalitatieve selectie en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

• Gunningscriteria: de keuze, de weging en de beoordelingsmethode.

• Regelmatigheid van de offerte.

• Sociale en milieuclausules.

Praktijkoefening: formuleren en analyseren van clausules in het voordeel van de aanbestedende overheid: boetes, auteursrechten, enz…

 

Beroepsmogelijkheden ingeval van onregelmatigheden in het bestek

• Omgaan met onwettige bestekclausules vóór het indienen van een offerte.

• Beroepsmogelijkheden van een onterecht geweerde inschrijver.

 

Public concerné

Iedereen die betrokken is bij overheidsaankopen, inzonderheid, ieder die betrokken is bij het opstellen van bestekken in het kader van overheidsopdrachtenprocedures.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès