Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Geschillen bij overheidsopdrachten

Formation catalogue

Code : 7171607

1 dag - 7 uren

Tarif : 760 € HT

Tarif collectivité* : 650 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

De plaatsingsprocedures optimaliseren om geschillen te voorkomen.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Een grondige kennis verwerven van enkele essentiële bepalingen uit de regelgeving inzake overheidsopdrachten om geschillen te voorkomen of te beheersen.

Een volledig administratief en financieel beheer garanderen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u een reflex ontwikkeld hebben om bij uw gunningsbeslissingen rekening te houden met mogelijke betwistingen en vooruit te lopen op mogelijke tegenargumenten van ongelukkige bieders.

Precontractuele geschillen tijdens de selectiefase

• Toegangsrecht: wanneer kandidaten uitsluiten?

• Probleempunten inzake erkenning voor opdrachten van werken.

• Selectiecriteria: omschrijving, drempels, etc.

• Hoe kan beroep worden gedaan op derden?

• Wat met onvolledige kandidaatstellingen?

• Opmaak van de selectiebeslissing: motivering en kennisgeving.

 

Valkuilen bij de opmaak en analyse van de gunningsbeslissing

• Prijsonderzoek, abnormale prijzen en motiveringsverplichting: bron van vele betwistingen.

• Formele en materiële onregelmatigheid: hoe streng te beoordelen?

• Wat met onrechtmatige besteksbepalingen?

• Subcriteria versus beoordelingselementen: waar ligt het onderscheid?

Praktijkoefening: analyse en toelichting bij recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Raad van State en burgerlijke rechtbanken (selectie en gunning).

 

De risico's op geschillen bij de gunning van een overheidsopdracht beheren

• De spoedprocedures kennen: de administratieve en gerechtelijke kortgedingen.

• Wijze van kennisgeving, standstill en problematiek van vertrouwelijkheid.

• Andere procedures ten gevolge van foutieve gunning: schadevergoeding, onverbindend verklaring, etc.

• De onregelmatigheid van de opdracht en haar gevolgen voor het gesloten contract beoordelen.

 

De uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende risico's op geschillen analyseren

• De risico's van de uitvoering bepalen: onvoorziene omstandigheden, fouten/nalatigheden van het bestuur?

• De tekortkomingen van de opdrachtnemer onderzoeken en de toepassing van ambtshalve maatregelen.

Praktijkoefening: analyse en toelichting van situaties.

Public concerné

Verantwoordelijken voor opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès