Accueil > Formations > Fiche formation

     Banque - Finance - Assurance

De verzekering B.A. Onderneming

Formation catalogue

Code : 7181811 Nouveau

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1395 € HT

Repas inclus

Anvers

De verzekering van de aansprakelijkheid van ondernemingen kunnen beheersen en beheren.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid kunnen afbakenen dat verzekerbaar is voor ondernemingen (grote, kleine en middelgrote, VZW’s, enz.).

Overzicht behouden en integreren van de verschillende verzekeringsonderdelen burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A. Uitbating, B.A. na levering, beroepsaansprakelijkheid, ABR, bestuurdersaansprakelijkheid…).

Bekwaam zijn om de inhoud en de bepalingen van een verzekeringscontract betreffende de aansprakelijkheid van een onderneming beter te begrijpen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de belangrijkste bepalingen (uitbreidingen en uitsluitingen) van uw verzekeringscontracten te begrijpen.

De methodologie aanleren over de regels voor het beheren van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
• De bepalingen van de B.A.-regels definiëren, begrijpen en leren toepassen.
• De principes van de foutaansprakelijkheid beheersen.
• De risico’s omtrent aansprakelijkheid bepalen die eigen zijn aan ondernemingen.
Toepassingsoefening: de criteria onderscheiden die spelen op het vlak van de contractuele aansprakelijkheid.

 

Analyse van de polis B.A. Onderneming, Bestuurdersaansprakelijkheid, Alle Bouwplaatsrisico’s  en van de Beroepsaansprakelijkheid 

• De eigenschappen van elk onderdeel op vlak van dekking, uitsluitingen, verhaal, hoedanigheid van verzekerden…

Praktische oefening: concrete toepassing van gedekte en niet gedekte schadegevallen.

 

Onderzoek van de aansprakelijkheden van bedrijven en specialisten en dit vertaald naar hun verzekeringen
• Kennis bemeesteren van de eerste afdeling van de B.A. Onderneming : de B.A. Uitbating.
• Noties begrijpen van soorten schade : lichamelijke, stoffelijke, onstoffelijke, onstoffelijke niet gevolgschade , zuiver onstoffelijke schade.
• Analyse van de begrippen en toepassing van 'toevertrouwde goederen', 'kosten van wegnemen en terug plaatsen', 'recall'…
• Kennis beheersen van de B.A. na levering (inclusief 'productenaansprakelijkheid') of na uitvoering van werken.
• Initiatie in de verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders.
Toepassingsoefening: studie van meerdere concrete B.A. Ondernemingspolissen en punctuele vergelijking.
Toepassingsoefening: het beheer bij een schadegeval B.A. Onderneming.

 

Initiatie betreffende 'internationale programma’s'

Public concerné

Juristen, medewerkers binnen een verzekeringsdienst.

Iedereen die zich bezig houdt met het beheer van verzekeringscontracten burgerrechtelijke aansprakelijkheid of die deze taken dient uit te oefenen als verantwoordelijke voor de verzekeringen.

 

Prérequis

Aucun

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès