Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

De vervolmaking in de overheidsopdrachten

Formation catalogue

Code : 7171602

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1350 € HT

Tarif collectivité* : 1240 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Elke stap in de overheidsopdrachtenprocedure beheersen.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Grondige kennis van het toepasselijk regelgevend kader inzake overheidsopdrachten verwerven.

Waakzaam worden voor frequent voorkomende geschillen zowel tijdens de plaatsing als de uitvoering van een opdracht, teneinde deze te kunnen vermijden en beheren.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u als aanbestedende overheid in staat zijn om uw opdrachten op efficiënte wijze te organiseren en uit te voeren alsook te kunnen identificeren waar eventuele valkuilen liggen en hoe zij hun rechten maximaal kunnen vrijwaren.

Het nieuwe regelgevende kader inzake overheidsopdrachten analyseren

• De nieuwe wet over overheidsopdrachten en haar Koninklijke Besluiten.

• De omzetting van de Europese richtlijnen, de impact van de Europese rechtspraak en van de Raad van State.

 

Elke stap in de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten beheersen

• Marktverkenning.

• Keuze van de juiste plaatsingsprocedure.

• Bekendmakingsverplichtingen.

Praktijkoefening: overzicht van de nieuwigheden inzake de selectiefase en de indiening van de aanvragen tot deelneming.

• Bepalen gunningscriteria.

• Op welke manier kan men anticiperen en omgaan met onderaannemers.

• Indiening van de offerte: vorm, taalgebruik, ondertekening.

• Onderzoek van de regelmatigheid van de offerte: onderscheid tussen de relatieve en absolute onregelmatigheden.

• Beheer en controle van 'abnormale' prijzen.

• De beoordelingsmethode en de rechtspraak van het Hof van Justitie.

• Opstellen van de gemotiveerde gunningsbeslissing, overzicht van de motivatie- en informatieverplichtingen, alsook van de beroepsmogelijkheden van de inschrijvers.

• Op welke manier kan een inschrijver zijn rechten maximaal vrijwaren.

 

De nieuwe uitvoeringsregels toepassen

• Betalingsmodaliteiten: voorschotten, kortingen, prijsherzieningsregime.

• De uitvoeringstermijn.

• Straffen en boetes.

• Wijzigingen aan de overheidsopdracht.

Praktijkoefening: analyse van betwistbare clausule en rollenspel.

Public concerné

Iedereen die  een grondige kennis inzake overheidsopdrachten, zowel omtrent de plaatsing als de uitvoering ervan, wenst te verwerven.

 

 

Prérequis

Een zekere voorkennis van de overheidsopdrachtenregelgeving is onontbeerlijk.Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès