Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit des affaires

De taken van de bestuurder

Formation catalogue

Code : 7171508 Nouveau

1 dag - 7 uren

Tarif : 855 € HT

Repas inclus

Zijn bevoegdheden en plichten analyseren.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

De verschillende organisatiemethoden van het bedrijfsbeheer verwerken, zowel theoretisch als praktisch.

De aansprakelijkheden van bestuurders tegenover derden, het bedrijf en de aandeelhouders alsook de moeilijkheden ervan begrijpen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de uitoefening van een bestuurdersmandaat in een venootschap beheersen.

De twee meest courante vennootschapsvormen

• NV.

• BVBA.

 

De algemene principes van de vertegenwoordiging van de vennootschap door het bestuursorgaan

• Organieke vertegenwoordiging bij vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (prokura).

• Onderscheid tussen BVBA en NV op het vlak van het bestuursorgaan.

 

Juridische kwalificatie van de verhouding vennootschap en bestuursorgaan

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan: onderscheid interne en externe bevoegdheden

• Intern functioneren van het bestuursorgaan: verhouding tussen het bestuursorgaan, de algemene vergadering en het vennootschapsbelang

• Extern functioneren van het bestuursorgaan: verhouding tussen het bestuursorgaan en derden.

 

Benoeming en ontslag van de leden van het bestuursorgaan

• Samenstelling (aantal leden) van het bestuursorgaan.

• Duurtijd van het mandaat.

• Benoeming bij oprichting, exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering en coöptatie.

• Beëindiging van het bestuursmandaat: vennootschapsrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten.

 

De aansprakelijkheid van bestuurders analyseren

• Bestuursfouten.

• Schending van de statuten of het wetboek van vennootschappen.

• Schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm.

• Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid: kennelijk grove fout: toelichting - praktische analyse (vgl. bijzondere faillissementsaansprakelijkheid tav RSZ) - specifieke toepassingen uit de rechtspraak.

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheidsverzekering en vrijwaringsovereenkomsten

Public concerné

Bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders en bedrijfsjuristen.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès