Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

De succesvolle uitvoering van overheidsopdrachten

Formation catalogue

Code : 7171605

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1350 € HT

Tarif collectivité* : 1240 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Een praktijkgerichte benadering m.b.t. een planmatige administratieve en financiële opvolging.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Een grondige kennis van de praktijk en het rechtskader verwerven m.b.t. de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Een planmatige aanpak verwerven voor de omgang met technische en financiële problemen.

 

Het wettelijke kader afbakenen

• De wetgeving toepasselijk situeren op de uitvoering van overheidsopdrachten (AAV 26.09.1996 versus AUR 14.01.2013).

• Toepassingsgebied.

• Structuur wetgeving: gemeenschappelijke bepalingen en gedifferentieerde aanpak voor werken, leveringen en diensten.

 

De verificatie- en betalingsprocedure analyseren

• De verificatie- en betalingstermijnen.

• Onderscheid tussen voorschotten en efficiënte verwerking daarvan, betalingen in mindering en verrekeningen.

• De prijsherzieningsformules.

• Het spel van de vermoedelijke hoeveelheden.

• De gevolgen van laattijdige betalingen.

 

Financiële garanties waarborgen

• Verplichte en facultatieve verzekeringen.

• De borgtocht.

 

De opdracht wijzigen

• De omvang en grenzen van de bevoegdheid van het bestuur om eenzijdige wijzigingen door te voeren.

• Specifieke kenmerken naar gelang de opdrachtcategorieën.

• De prijs van de prestatie vaststellen ingeval van wijzigingen.

• De prijsherziening.

 

De rol van de onderaannemers begrijpen

• De toelaatbaarheid en vervanging van onderaannemers.

• De rechtstreekse vordering.

• De prijsherziening van de onderaanneming.

 

Actiemiddelen van het bestuur bij ingebreke blijven van de opdrachtnemer en verweermiddelen

• Keuringen en toezicht door de leidende ambtenaar.

• Het PV van ingebrekestelling.

• Straffen en boeten, de berekening en de teruggave ervan.

• Maatregelen van ambtswege.

• Kortingen wegens minderwaarde.

 

Klachten en verzoeken van de opdrachtnemer bepalen

• Meldingsplichten.

• Indieningstermijnen voor verzoeken tot termijnverlenging, schadeloosstellingen en herziening van de opdracht.

• Feiten en omstandigheden ten laste van het bestuur.

• Onvoorziene omstandigheden.

• Schorsingen van de opdracht.

• Verjarings- en dagvaardingstermijnen.

 

De opdracht finaliseren

• Voorlopige en definitieve oplevering.

• De waarborgtermijn.

• Aansprakelijkheden na voorlopige en definitieve oplevering.

 

 

Public concerné

Juridische, financiële en technische verantwoordelijken die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès