Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit des affaires

De raad van bestuur

Formation catalogue

Code : 7181502 best of

1 dag - 7 uren

Tarif : 860 € HT

Repas inclus

Anvers

Zijn werking analyseren en zijn bevoegdheden bepalen.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

De regels, het functioneren en de verdeling van de bevoegdheden in de raad van bestuur beheersen.

De bewegingsruimte en de mogelijke aanpassingen analyseren.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding, zal u in staat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder goed weten te onderscheiden; weten welke formaliteiten vereist zijn bij de benoeming en het ontslag van de bestuurder; een managementovereenkomst kunnen opstellen, met clausules die de vergoeding bepalen, de confidentialiteit…; de bestuurder kunnen wijzen op zijn aansprakelijkheden en de nodige bescherming kunnen voorstellen.

De regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de raad van bestuur beheersen

• Identificeren van de strategie bij de benoeming van bestuurders.

• Loskoppelen van de taken van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder (CEO).

• Benoemen van onafhankelijke bestuurders.

• Omgaan met belangenconflicten.

 

De bevoegdheden van de raad van bestuur optimaliseren

• Kennis van de wettelijke bevoegdheden.

• Doorvoeren van statutenwijziging.

• Delegatie van bevoegdheden.

Praktijkoefening: schrijven van een doeltreffende delegatie van bevoegdheden.

 

Bespreken van de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur en de verschillende comités

• Concurrerende versus exclusieve bevoegdheden.

• Voorzien van informatie-uitwisseling tussen de bestuursorganen.

 

Het kader van de principes corporate governance bepalen

Bepalen van de vergoeding rekening houdend met de markt en de onderneming.

• Kiezen van de vergoedingsmogelijkheden aangepast aan de vennootschap.

• Beheersen van de goede praktijken wat betreft publiciteit en transparantie.

Praktijkoefening: onderhandelen en op schrift stellen van een akkoord over de vergoeding.

 

Aansprakelijkheid van bestuurders

• Bepalen van de verplichtingen van bestuurders en de invloed van de principes van corporate governance.

• Begrijpen van de risico’s en de oorzaken van de individuele of hoofdelijke aansprakelijkheid.

• Beperken en/of het zich beschermen tegen de bestuurdersaansprakelijkheid.

• Beoordelen van het belang om een managementovereenkomst af te sluiten tussen de bestuurder en de vennootschap.

Public concerné

Bestuurders, aandeelhouders, juristen.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès