Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

De omgevingsvergunning vanuit ruimtelijk oogpunt

Formation catalogue

Code : 7181702

1 dag - 7 uren

Tarif : 730 € HT

Tarif collectivité* : 610 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anvers

Een dag om het regelgevend kader over de nieuwe vergunning te begrijpen, met aandacht voor de laatste wijzigingen door de ?Codextrein'.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Sofie DE MAESSCHALCK - LDR

Lies DU GARDEIN - LDR

 

Objectifs pédagogiques

Dieper ingaan op de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake de nieuwe omgevingsvergunning specifiek voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden, met het accent op de meest recente evoluties en ontwikkelingen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn het verloop van de vergunningsprocedure kennen, de evaluatiecriteria binnen een vergunningsprocedure begrijpen en notie hebben van de verschillende afwijkingsbepalingen.

De vergunnings- en meldingsplicht analyseren

• De overeenstemming van de administratieve praktijk met een correcte juridische lezing en interpretatie van de bestaande regels inzake de vergunningsplicht.

• De handelingen die van de vergunningsplicht zijn vrijgesteld.

• De actuele stand van zaken betreffende de verkavelingsvergunningsplicht.

 

De vergunningsprocedure beschrijven

• Doorgedreven analyse van de decretaal geregelde vergunningsprocedure met inbegrip van de beroepsprocedures.

• Het belang van een goed opgestelde en samengestelde vergunningsaanvraag.

• De inspraakregeling en het openbaar onderzoek, met aandacht voor nieuwe regels vanuit de Codextrein.

• Het belang van de adviezen. De procedures bij de deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

• Bijzondere aandacht voor de do's en don'ts in die procedures.

 

De inhoudelijke toetsingscriteria van een vergunningsaanvraag

• Over de goede ruimtelijke ordening en andere inhoudelijke aandachtspunten die aan bod (kunnen) komen in vergunningsprocedures. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de belangrijker wordende principes van zuinig ruimtegebruik en ruimtelijk rendement.

Praktijkoefening: de notie van de goede ruimtelijke ordening inhoud geven.

• De aanvrager en de overheid.

• De relevantie van de uitrusting van de weg en het eventueel bestaan van een rooilijn.

 

De afwijkingsmogelijkheden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening begrijpen

• Er bestaan mogelijkheden om 'zonevreemde' vergunningen te verkrijgen, in situaties waar de planvoorschriften normaliter geen ruimte bieden voor een vergunning.

• Eventuele data over de aanspraak op het decretaal vermoeden van vergunning.

• Situaties waarin een zonevreemd gebouw verkrot is.

• De mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen, uitbreiden en het wijzigen van de functie van een gebouw.

• De afwerkingsregel. Het bijzondere thema van de zonevreemde weekendverblijven.

Public concerné

Iedereen die met vastgoed te maken heeft, zowel in de privé- als in de publieke sector.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès