Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

De basisbeginselen van het grondbeleid

Formation catalogue

Code : 7171706

1 dag - 7 uren

Tarif : 720 € HT

Tarif collectivité* : 600 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

De impact van het grondbeleid op private projecten.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Inzicht verwerven in enkele actuele topics van grondbeleid die een impact kunnen hebben op de ontwikkeling van private projecten.

 

Approche pédagogique

De opleiding gaat dieper in op het onderwerp vanuit de ervaring van de lesgevers. Het opzet is niet academisch, maar praktijkgericht.

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om rekening te houden met de mogelijke verplichtingen die de overheid u kan opleggen bij de ontwikkeling van private projecten.

Thematische bespreking en analyse van enkele topics waarbij de overheid interfereert bij de ontwikkeling van private projecten:

 

Het grond- en pandenbeleid

• De historiek van het grond- en pandenbeleid in het Vlaamse Gewest.

• De historiek van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

• Inhoudelijke bespreking van het decreet.

• Europese en Belgische ontwikkelingen in de nasleep van de arresten van het Grondwettelijk Hof nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 en de beschikking van 18 december 2013.

• Wettelijke mogelijkheden om vandaag nog een grond- en pandenbeleid te voeren.

• ‘Wonen in eigen streek’: nieuwe beleidsinitiatieven?

 

Het recht van voorkoop

• De historiek van het recht van voorkoop.

• Belangrijke evoluties in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

 

 Het recht van terugkoop

• Verschil met recht van voorkoop.

• Belang en toepassing in de praktijk.

 

Onteigening

• Wettelijke voorwaarden om tot onteigening over te gaan.

• Overzicht van het toepassingsgebied, de beoordeling van het ‘algemeen nut’ bij onteigeningen, onteigening ‘bij hoogdringendheid’, voorafgaande onderhandelingen, organisatie van het openbaar onderzoek, onteigeningsvergoedingen, privaatrechtelijke knelpunten.

• De actuele stand van zaken betreffende een Vlaams onteigeningsrecht.

 

Het Onroerenderfgoeddecreet

• De nieuwe en oude regeling inzake archeologische opgravingen.

• Uitvoeren van de nieuwe regeling inzake archeologische opgravingen.

 

Praktische workshop

• Aan de hand van een concrete casus wordt de theorie ook in de praktijk getoetst.

 

 

Public concerné

Ontwikkelaars, promotoren, bouwheren, en iedereen die betrokken is bij de organisatie van private projecten.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès