Accueil > Formations > Fiche formation

     Droit des affaires

Contractenrecht voor niet-specialisten

Formation catalogue

Code : 7181505

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1295 € HT

Repas inclus

Anvers

Alle stappen voor het opstellen van een correcte overeenkomst.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Denis PHILIPPE - PHILIPPE & PARTNERS

 

Objectifs pédagogiques

De juridische risico’s kennen door de redactie van gepaste clausules. Het vermijden en het beheren van geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de verschillende stappen van de duur en opmaak van het contract te begrijpen alsook concrete oplossingen voor te leggen bij voorkomende problemen.

De basisbeginselen van het contractenrecht begrijpen

• De verschillende categorieën van overeenkomsten en hun implicaties in de commerciële ondernemingspraktijk identificeren.

 

De onderhandelingen omkaderen

• De rechten en plichten die uit onderhandelingen voortvloeien bepalen.

• Nuttige en verplichte documenten identificeren.

• De verantwoordelijkheid van onderhandelaars inschatten.

Praktijkoefening: de gevolgen van verborgen en onjuiste informatie bepalen.

 

De sleutels tot het goed opstellen van het contract

• De contractuele logica nagaan.

• De algemene voorwaarden gebruiken.

Praktijkoefening: het wijselijk kiezen van de toepasbare wet, het goed opstellen van beëindigings- en aansprakelijkheidsclausules, clausules die de verjaring beperken, …

 

De uitvoering van het contract controleren

• Overmacht, verandering van omstandigheden en prijsaanpassing voorzien.

• Het hoofd bieden aan een in gebreke gebleven schuldenaar.

• Zijn eigen aansprakelijkheid meten bij de niet-uitvoering van het contract.

Praktijkoefening: het opstellen van een ingebrekestelling en een antwoordbrief.

 

De verbreking van het contract anticiperen

• Een einde stellen aan het contract.

• De beëindiging van het contract beheren.

Praktijkoefening: niet-concurrentiebedingen, het lot van intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidclausules, …

 

Enkele symboolcontracten uit de ondernemingspraktijk 

• De overdracht van de onderneming: overdracht van handelszaak en overdracht van aandelen.

• Zijn handelsrelaties omkaderen: verkoop, handelsagentuur, concessies, franchise.

• Met zijn dienstverleners omgaan: aannemingsovereenkomsten buiten de bouw.

• Zijn activiteiten uitbaten: handelshuur en kantoorhuur.

• Zijn activiteiten financieren: kredietovereenkomsten.

Public concerné

Juridische raadgevers, inkopers, verkopers, projectverantwoordelijken, kaderleden en bedrijfsleiders betrokken bij de opstelling van contracten.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès