Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

Bodemverontreiniging en -sanering

Formation catalogue

Code : 7181707 Nouveau

1 dag - 7 uren

Tarif : 730 € HT

Tarif collectivité* : 610 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Anvers

Juridische aspecten in Vlaanderen.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Bart DE BECKER - DE BECKER ADVOCATEN

 

Objectifs pédagogiques

• Een duidelijk beeld krijgen van het Vlaams juridisch kader en de aansprakelijkheden inzake bodemverontreiniging, met inbegrip van recente en toekomstige ontwikkelingen.

• Risico's vermijden of beperken bij de overdracht, verwerving of ontwikkeling van verontreinigde gronden.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding verwerft u een grondige kennis van het beheer en de ontwikkeling van (verontreinigde) gronden in het Vlaams Gewest, in het bijzonder bij overdracht, verwerving en ontwikkeling.

Algemeen overzicht basiswetgeving (bodemdecreet, Vlarebo)


Basisbegrippen en definities
Definitie van een grond en een risico-grond.

• Historische, nieuwe of gemengde bodemverontreiniging.

 

Verplichtingen bij overdracht van gronden
 Transacties als een overdracht.
• Deadline aanvraag bodemattest.
• Uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.
• Gewone en versnelde overdrachtsprocedure.

 

De verschillende onderzoeksverplichtingen
Periodieke onderzoeksplichten.
• Bodemonderzoek bij aanvang van exploitatie.
• Eenmalig OBO bij gedwongen mede-eigendom.
• Sluiting van risico-inrichting.
• Faillissement.
• Aanwijzingen van ernstige bodemverontreiniging.

 

Saneringsplicht
De personen die voor sanering plichtig zijn.
• De gronden die saneringsplichtig zijn.
• Onderscheid tussen saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid.
• Vrijstelling van saneringsplicht (aanvraag, voorwaarden, beroepsmogelijkheden).

 

Verloop bodemsanering
Decretale verplichtingen (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaeringsproject).
• Overzicht bodemsaneringstechnieken.

 

Varia
Aanpak vermengde bodemverontreiniging.
• Schadegevallen.
• Cofinanciering van bodemsaneringswerken.
• Grondverzet.
• Bodem en faillissement.
• Brownfieldconvenanten.
• Bodemsaneringsfondsen (Bofas, Vlabotex…).

Public concerné

• Iedereen die vastgoed beheert of ontwikkelt en iedereen die over deze materie advies of bijstand verleent, zowel voor de privé- als de publieke sector.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Anvers

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès