Accueil > Formations > Fiche formation

     Banque - Finance - Assurance

Basisbeginselen van witwasbestrijding

Formation catalogue

Code : 7171809 Nouveau

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1280 € HT

Repas inclus

Het wettelijk kader in de strijd tegen het witwassen van geld.

Formation dispensée en néerlandais
 

Animateur(s)

Piet DE VREESE - PIDEECO

 

Objectifs pédagogiques

Het leren beheersen van de nieuwe verplichtingen inzake toezicht en controle.

Het identificeren van mogelijke risicogebieden en –factoren.

Het vermijden van elke eventuele bancaire aansprakelijkheid.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn alle wettelijke en reglementaire aspecten van de anti-witwaswetgeving te behandelen en de gevolgen ervan op het vlak van procedures te kaderen.

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door - Toegekend erkenningsnr.: B0487/2016-05

 

 

Het beheersen van het wettelijk kader van het Belgische anti-witwasstelsel en het identificeren van de meest voorkomende witwaspraktijken

• De 4e Europese Anti-Witwasrichtlijn (AMLD4).

• De ontwikkeling van best practices: FATF, OESO, …

• Het identificeren van interpretatie- en toepassingsproblemen voor banken.

• Het vermijden van sancties: de aansprakelijkheden wegens schending van de preventieplicht, het melden van elk vermoeden van witwassen en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden.

• De burgerlijke, strafrechtelijke en disciplinaire immuniteit voor het te goeder trouw melden van verdachte transacties.

Case study : overzicht van tekortkomingen en zwakheden op grond van reeds gepubliceerde rechtspraak.

Case study : begeleide analyse van een traditioneel witwasschema en verdachte financiële constructies.

 

Het ontwikkelen en het duurzaam toepassen van een stelsel tegen het witwassen van geld

• Betrekkingen met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

• Het verbeteren van de samenwerking tussen interne accountants, auditeurs, Compliance Officers, …

• De ontwikkeling van een opleidingsplan. 

 

Het kiezen van een doeltreffend systeem om risico’s te ontdekken

• Het vastleggen van interne procedures voor toezicht en controle.

• Het creëren van een opsporings- en controlesysteem.

• De escalatieprocedure.

• Het organiseren van monitoring en toezicht.

• De onderzoeksmiddelen en –technieken.

• Het opzetten van interfaces tussen bank en overheden.

 

Het identificeren van te monitoren klanten en transacties

Know Your Customer (KYC).

• Profiel en typologie van verdachte klanten.

• Het identificeren van transacties die een verhoogde waakzaamheid vereisen.

• Het geval van complexe transacties.

Oefening : de controles die nodig zijn bij het openen van een rekening.

• Het melden van een vermoeden van witwassen bij verdachte transacties: te volgen stappen, sancties bij nalaten.

 

 

Public concerné

Compliance Officers en juridisch verantwoordelijken

Elke persoon belast met het ontwikkelen en toepassen van controleprocedures tegen het witwassen van geld

Junior medewerkers

 

Prérequis

Aucun

Accréditation(s)

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès