Accueil > Formations > Fiche formation

     Marchés publics

Analyseren van kandidaturen en offertes

Formation catalogue

Code : 7171604

2 dagen - 14 uren

Tarif : 1260 € HT

Tarif collectivité* : 1115 € HT * Tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.

Repas inclus

Rekening houden met de criteria.

Formation dispensée en néerlandais
 
 

Objectifs pédagogiques

Selectie- en gunningscriteria opnemen in de voorbereiding van het dossier. Een analyseschema van de kandidaturen en offertes samenstellen. Gemotiveerde selectie- en gunningsbeslissingen opstellen.

 

Compétences métier

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de voorwaarden inzake het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de gunning op te stellen, rekening houdend met de eigenschappen van de opdracht, en de vergelijking van de offertes uit te voeren op grond van de door u opgestelde voorwaarden.

De uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria analyseren

• Termijnen, rechten en procedures voor de indiening van aanvragen tot deelname.

• Bepalen welke documenten vereist zijn: waarde van het UEA.

• Vaststellen welke personen aan de criteria moeten voldoen.

Praktijkoefening: selectiecriteria onderzoeken en opstellen.

 

De selectie van de kandidaturen voorbereiden

• De opening en analyse van de kandidaturen organiseren.

• Het recht op informatie van de aanbestedende dienst bepalen.

• De beslissing nemen en reageren op het instellen van verhaal.

Praktijkoefening: een gemotiveerde selectiebeslissing opstellen.

 

De voorwaarden voor de gunning van de opdracht kennen

• Kennis van de regels bij het indienen van offertes.

• Analyseren en wegen van de gunningscriteria en -subcriteria.

• Beoordeling van de toegelaten en verboden technische specificaties.

• De mogelijkheid te refereren naar labels.

• Selecteren van varianten en verplichte en toegelaten opties.

• Onderscheid maken tussen de verschillende opdrachten.

Praktijkoefening: evaluatie en opstellen van clausules betreffende de gunningsvoorwaarden van de opdracht.

 

Offertes analyseren en de opdracht gunnen

• Opsporen en behandelen van abnormaal lage inschrijvingen.

• De regelmatigheid van offertes onderzoeken en ze rangschikken.

• De speelruimte bepalen in geval van een onderhandelingsprocedure.

Public concerné

Verantwoordelijken van opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders, belast met de analyse van kandidaturen en/of offertes.

 

Prérequis

Aucun

Sessions

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès