Accueil > Formations > Fiche formation

     Banque - Finance - Assurance

Witwasbestrijding en Compliance

Hoe moeten de uitdagingen worden aangepakt?

Formation dispensée en néerlandais

Animateur(s)

Willem VAN DE WIELE - WHITE & CASE

Christiaan BARBIER - MONARD LAW

Erik LUYSTERBORG - DELOITTE

Edwin SOMERS - DELOITTE

Michiel CASSIERS - TETRA LAW

VEERLE DE SCHRYVER - FSMA

Jan TUERLINCKX - TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN

Piet DE VREESE - PIDEECO

Hans HAMELINCK - KBC Group NV, Group Compliance

Nathalie MAERSCHALCK - KBC Group NV, Group Compliance

Ingrid DE POORTER - Record Bank

Annika AGEMANS - FOD Financiën

Olivier VAN WOUWE - White & Case LLP

 

Objectifs pédagogiques

• Overzicht van recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor de witwasbestrijding.
• Analyse van concrete gevallen van verdachte verrichtingen rekening houdend met het repressief overheidsbeleid inzake witwas in België.
• Haal voordeel uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op de Compliance Officers.

 

 

 

Woensdag 18 april 2018

 

Witwasbestrijding

 

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A - B : 6 punten per dag

IAB: deze opleiding is erkend door het Institut van de Accountants en de Belastingconsulenten - B0487/2016-05

BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) : word verwacht

IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest behouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR.

OVB: word verwacht

  

Voorzitter:

Annika AGEMANS

Jurist

Operationele expertise en Ondersteuning – Juridische dienst

 FOD FINANCIEN - THESAURIE

 

Actuele ontwikkelingen inzake witwasbestrijding:
• Status en omzetting van de 5de AML-richtlijn
• Wat zijn de laatste FATF aanbevelingen?

Annika AGEMANS

Jurist

Operationele expertise en Ondersteuning – Juridische dienst

 FOD FINANCIEN - THESAURIE

 

De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:
• Wat zijn de eerste ervaringen?
• Zijn er lessen uit de rechtspraak?
• Wat is de stand van zaken met het betrekking tot het "UBO-register"?
• Vereisten inzake governance voor de onderworpen entiteiten
• Eerste conclusies inzake risicobeoordeling en controles?
Olivier VAN WOUVE
Advocaat
WHITE & CASE
Praktijkassistent
KU LEUVEN

 

Herkenning van verdachte verrichtingen op het vlak van fiscale fraude
• Vierde Antiwitwasrichtlijn
• FATF Aanbevelingen en Methodologie
• Mutual Evaluation Reports
• Welke landen hebben een lijst met indicatoren voorzien?
• Situatie in België?
• Rechtsvergelijking
- Nederland
- Frankrijk
- Luxemburg
- …
Michiel CASSIERS
Advocaat
TETRA LAW

 

Analyse van de recente rechtspraak en rechtsleer m.b.t. het misdrijf “witwassen”
• Bestaat er nog een risico op strafrechtelijke vervolging wegens witwassen bij (ontoereikende) “fiscale regularisatie”?
• Kan de compliance officer mede strafrechtelijk vervolgd worden (bvb. in het geval van een ontoereikende melding)?
• Welke bewijslast rust op de vervolgende instantie bij een strafrechtelijke vervolging uit hoofde van o.m. witwassen en welke bewijsmiddelen worden in de praktijk aangewend?
• Wat zijn de sancties bij veroordeling wegens “witwassen” (met bijzondere aandacht voor de verbeurdverklaring)?
Christiaan BARBIER
Partner
MONARD LAW

 

Regularisatie en overmakingen:
• Wat zijn de standpunten van de Fiscus, de regering en de rechtspraak?
• Gedeeltelijk regularisatie: wat moeten de financiële actoren met hun klanten doen? Vanaf welk moment moeten ze de melding aan de CFI
doen?
Jan TUERLINCKX
Partner
TUERLINCKX FISCALE ADVOCATEN

 

 

 

 

Donderdag 19 april 2018

COMPLIANCE

 

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA – accreditatienummer 500036 A - B : 6 punten per dag

IAB: deze opleiding is erkend door het Institut van de Accountants en de Belastingconsulenten - B0487/2016-05

IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest behouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR.

OVB: word verwacht

 

Voorzitter

Frans THIERENS

Deputy Group Compliance Officer

KBC Groep

 

PRIIPS: wat zijn de nieuwigheden?
• Hoe moet een product gecreerd worden?
• Wat zijn de aandachtspunten voor het opstellen en de notificatie van een KID?
• Correctie en update van de KID's
Veerle DE SCHRYVER
Directeur
FSMA

 

De laatste ontwikkelingen van MiFID2: enkele aspecten van beleggersbescherming
• « Product governance » in uw organisatie
• Welke aanpak inzake beleggingsadvies?
• Wat te doen met de « suitability »?
• Andere nieuw ontwikkelingen
Willem VAN DE WIELE
Counsel
WHITE & CASE

 

GDPR: bent u klaar voor de inwerkingtreding van 25 mei 2018?
• De verwerking van persoonsgegevens
• Beginselen
• Welke rechtsgrondslag kiezen?
• « Toestemming » en de « gerechtvaardigde belangen »
• Rechten van de betrokkene
• Hoe het beleid voor bewaren gegevens en « het recht om te worden vergeten » tot elkaar brengen?
• Algemene verplichtingen
• Hoe de gegevensoverdrachten buiten EU beheren?
• Gegevensbeschermingsautoriteit
• Big Data
Ingrid DE POORTER
Prof. dr.
UGENT
Managing-Partner
DE GROOTE-DE MAN
Board Member
RECORD BANK

 

« Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) » als sleutelelement van de risicogebaseerde benadering en de relatie met een Compliance Monitoring Programma:
• De risicogebaseerde benadering onder de 4e antiwitwas EU richtlijn 2015/849
• Hoe een “EWRA” opzetten?
• EWRA in de praktijk
• Link tussen de EWRA en het Compliance Monitoring Programma
Nathalie MAERSCHALCK & HANS HAMELINCK
Compliance Officers
KBC BANK NV

 

De Fintechs oplossingen voor « Know Your Customer » tegenover GDPR
• Hoe kan technologie, vooral blockchain, de compliance taken verlichten en kosten besparen?
• Onder welke voorwaarden kan roboadvies conform zijn?
• Welke gegevens en hoe ze gebruiken?
• In welke mate mogen de KYC activiteiten:
- voor marketing gebruikt worden?
- door fintechs gebruikt worden om een betere klantendienst te bieden?
• Welk evenwicht zoeken tussen privacy, bescherming van gegevens en de strijd tegen de financiering van terrorisme en het witwassen?
Erik LUYSTERBORG
Partner, EMEA Data Protection & Privacy Leader
DELOITTE


Edwin SOMERS
Director Risk Advisory / Governance, Regulatory and Risk
DELOITTE

 

Conduct Risk en Consumer Protection
• Wat is Conduct Risk?
• Welke acties moeten financiële instellingen nemen?
• Hoe kunnen ze de belangen van hun klanten beschermen?
• Hoe staan toezichthouders hier tegenover?
• Hoe een goede conduct risk cultuur implementeren in de onderneming
Piet DE VREESE
Managing Director


Oscar CANARIO DA CUNHA
Associate Director
PIDEECO

Public concerné

• Compliance Officers.
• Verantwoordelijken anti-witwas bij banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen…
• Interne controleurs en auditeurs.
• Bedrijfsrevisoren en accountants.
• Bedrijfsleiders.
• Verantwoordelijken van juridische diensten en audit.
• Deputy director en strategy manager.
• Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO.
• Advocaten.
• Notarissen.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Tijdens deze studiedagen zullen de belangrijkste wijzigingen aan bod komen, om zo het bestek op te maken van de echte nieuwigheden en de geëvolueerde of verdwenen noties.

Accréditation(s)

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • HT - 1 jour : 850 €
  • HT - 2 jours : 1500 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès