Accueil > Formations > Fiche formation

     Fonction publique - Ressources Humaines

Overheidspersoneel & overheidspensioen

Rechtspraak, bemiddeling, terbeschikkingstelling, GDPR, ontslag?: wat moet u weten over de uitdagingen van dit jaar?

Formation dispensée en néerlandais

Animateur(s)

Alexander VANDENBERGEN - LYDIAN

Henk BECQUAERT - FSMA

Emmanuel JACUBOWITZ - XIRIUS

Elisabeth MATTHYS - STIBBE

Dieter DEMUYNCK - STIBBE

Erik LUYSTERBORG - DELOITTE

Johan JANSSENS - FEDERALE PENSIOENDIENST (FPD)

Gerbert BAKX - ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST

Erik LUYSTERBORG - DELOITTE & TOUCHE

Stéphanie DE SOMER - VAN OLMEN & WYNANT

 

Objectifs pédagogiques

• Overzicht van recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
• Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op het pensioenstelsel van statutairen en contractuelen

 

Donderdag 1 Maart 2018

Voorzitter
Emmanuel JACUBOWITZ,
Advocaat-vennoot, Erkende bemiddelaar - XIRIUS

Welk zijn de recente reglementaire en jurisprudentie innovaties?
•  Betreffende de aanwerving?
- Komt er een einde aan de aanwerving van statutaire ambtenaren door de nieuwe wet?
•  Betreffende mutaties?
•  En betreffende de tuchtprocedure??
Emmanuel JACUBOWITZ

 

Welzijn op het werk
• Operationeel model van stress en burn-out
• Stress, burn-out, bore-out als bedreiging van het welzijn
• Aspecten van diagnose en preventie
• Werknemer en werkgever als deel van het probleem
• Werknemer en werkgever als deel van de oplossing
• Operationeel model van welzijn
Gerbert BAKX
Arts
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST

 

Het wetsontwerp voor de implementatie van de rechterlijke bemiddeling in ambtenarenzaken
• Wat voorziet de wet?
• Wat zijn de nieuwe perspectieven voor het oplossen van conflicten?
• In welke gevallen zal het aantrekkelijk zijn om ervan gebruik te maken?
• Wat zijn de valkuilen?
Emmanuel JACUBOWITZ

 

Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling in de overheidssector
• Uitzendarbeid in de publieke sector:
- Bevoegdheidsverdeling na de Zesde Staatshervorming
- Recente evoluties in de regelgeving: laatste stand van zaken
- Praktische aandachtspunten bij uitzendarbeid
- Terbeschikkingstelling in de publieke sector:

- De wet van 24 juli 1987 en de toepassing ervan in de publieke sector
- Wanneer toegelaten? Wanneer verboden?
- Leidraad bij terbeschikkingstelling

Elisabeth MATTHYS
Advocaat-vennoot
Dieter DEMUYNCK
Senior Associate
STIBBE

 

Nieuwe technologieën & bescherming van persoonlijke gegevens
• GDPR:
- Welke acties moeten voor 25/5/2018 gevoerd worden?
- Wat zijn de aandachtspunten?
• Digitalisering van overheidsinstellingen en het delen van gegevens: welke voorzorgsmaatregelen nemen?
• Welk evenwicht tussen het recht op privacy, toepassingen, en gebruik van werkgeverstoestel?
Erik LUYSTERBORG
Partner, EMEA Data Protection & Privacy Leader
DELOITTE

Evaluatie van overheidspersoneel en het ontslag wegens beroepsongeschiktheid: algemeen rechtskader
•  Welke algemene regels en principes moet de overheid in acht nemen om rechtsgeldig te evalueren?
• Hoe verhouden evaluatie en tucht zich tot elkaar?
• Zijn evaluatiebesluiten in alle gevallen aanvechtbaar bij de Raad van State? En wat met het ontslag wegens beroepsongeschiktheid?
• Welke bijzondere aandachtspunten kunnen het risico op een vernietiging doen verminderen?
Stéphanie DE SOMER
Postdoctoraal onderzoeker FWO
Gastprofessor
UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Of Counsel
VAN OLMEN & WYNANT

 

 

Vrijdag 2 Maart 2018

SEMINARIE ONDER LEIDING VAN :
Johan JANSSENS
Adjunct-administrateur-generaal
FEDERALE PENSIOENDIENST (FPD)
Henk BECQUAERT
Lid van het Directiecomité
FSMA
Alexander VANDENBERGEN
Advocaat-Vennoot
LYDIAN

 

Overzicht van de rechtspraak
• Wetswijzigingen getoetst door het Grondwettelijk Hof
- Afschaffing diplomabonificatie
- Toepassing Wet Wijninckx
- Wijziging leeftijdsvoorwaarden wettelijk pensioen, overlevingspensioen en IGO
- Modaliteiten inzake cumul pensioen en beroepsinkomsten
• Uitbetaling van het wettelijk pensioen als pensioenkapitaal of in rente
- Context
- Rechtspraak
• Het aanvullend pensioen in de overheidssector
- Context
- Post Igretec rechtspraak
Alexander VANDENBERGEN

 

Het aanvullend pensioen in de overheidssector
• Wat zijn de cijfers?
• Wat is de stand van zaken van de pensioenwetgeving?
• Het toezicht op de aanvullende pensioenen
- Hoe controleert de FSMA?
• Overige wetgevende evoluties
Henk BECQUAERT

 

Debat over de recente evoluties inzake overheidspensioenen
• 1ste pijler: stand van zaken lopende pensioenhervormingen in het ambtenarenstelsel:
–Gemengd pensioen na een gemengde loopbaan
–Harmonisering van de pensioenen voor het overheidspersoneel
–Afbouw van de diplomabonificatie
–Invoering van de regularisatie van studieperiodes
–Quid halftijds pensioen, afschaffing ziektepensioen, invoering puntensysteem?
• 2de pijler: invoering aanvullende pensioenen voor contractueel overheidspersoneel
–Biedt de wetgeving op het gemengd pensioen voldoende garanties?
–Wijzigingen aan de WAP
–Incentive in het kader van de responsabiliseringsbijdrage bij lokale besturen
• 3de pijler: is de regularisatie van studieperiodes een 3de pijler voordeel?
De inhoud van dit debat sluit nauw aan bij de actualiteit en kan eventueel aangepast
worden aan de meest recente evoluties.
Johan JANSSENS
Henk BECQUAERT
Alexander VANDENBERGEN 

Public concerné

• HRM professionals van de Vlaamse en Federale overheid en de lokale en provinciale besturen (P&Oadviseurs, stafmedewerkers HRM, personeelsverantwoordelijken, gemeentesecretarissen…)
• Lijnmanagers van de overheid en de lokale en provinciale besturen
• Administratief en financiële directeurs
• Juridische directeurs

• Topmanagers
• Afdelingshoofden
• Juristen en juridisch adviseurs
• Advocaten en raadgevers
• Verzekeraars
• Pensioenfondsen…

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

WELKE WERKMETHODE?
Tijdens deze studiedag zullen de belangrijkste wijzigingen aan bod komen, om zo het bestek op te maken van de echte nieuwigheden en de geëvolueerde of verdwenen begrippen.

 

INTERACTIVITEIT
Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen
Een doelgerichte en interactieve opleiding
Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com

 

 

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • excl btw - 1/2 dag : 350 €
  • excl btw - 1 dag : 550 €
  • excl btw - 1 dag en 1/2 : 800 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès