Accueil > Formations > Fiche formation

     Comptabilité

IAS 19 Personeelsvergoedingen

Hoe berekenen en rapporteren?

Formation dispensée en néerlandais

Welke informatie over personeelsbeloningen moet de werkgever verstrekken? Hoe moet de financiële verslaggeving worden opgenomen? Wat zijn de laatste wijzigingen die door de IASB werden gesteld?

IFE Benelux biedt u een halve dag training om al de nieuwigheden te beheersen inzake de boekhoudkundige verwerking van de personeelsvoordelen. Dankzij de tussenkomst van experts, zult u een vooruitzicht op lange termijn krijgen over de evolutie van de IAS 19 standaard.

Animateur(s)

Jan RUTTENS - Aon

Michel SNOEKS - Aon

Erwin DE RECHTER - Aon

 

Objectifs pédagogiques

• IAS 19 rapportering kunnen interpreteren en anticiperen op de mogelijke evolutie van de cijfers tengevolge van beslissingen van de onderneming en/of toekomstige gebeurtenissen.

• De impact op de Belgische markt van IAS 19.

 

Dinsdag 25 september 2018 - Namiddag (Brussel)

FSMA: opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A.
IAB: deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten: (accreditatienummer: B0487/2016-05).
BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten): deze vormingsactiviteit in aanmerking komt voor 3 u permanente vorming (erkenningsnummer
85116).
IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest behouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR.

IABE (Instituut van Actuarissen in België) : 2.75 CPD punten.

 

Studienamiddag verzorgd door :
Jan Ruttens - Senior Manager
Michel Snoeks - Senior Consulting Actuary
Erwin De Rechter - Senior Consulting Actuary

Aon

 

IAS 19 Rev. 2011: de basisbegrippen
Een goed inzicht in de basisbegrippen
• Wat zijn de doelstellingen van IAS 19?
• Voor welke Employee Benefits is een IAS 19 berekening vereist?
• De te storten premies voor een plan verschillen van de boekhoudkundige kost

 

De wijziging van IAS 19 Rev. 2011 : hoe de berekeningen begrijpen?
• De pensioenverplichting (DBO), de boekhoudkundige jaarkost en de beschikbare activa
• De impact van de hypotheses en in het bijzonder van de actualisatievoet (discount rate)
• Wat zijn de laatste wijzigingen die door de IASB werden gesteld?
• Verwerking van actuariële winsten en verliezen die bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van het verschil tussen hypotheses en realiteit

 

IAS 19 Rev. 2011: aandachtspunten
• Hoe de verplichting opnemen voor de taksen op de premies?
• Wat is de impact van de stijgende levensverwachting onder IAS 19?
• Wat te doen in geval van herstructurering, wijziging van het pensioenplan en andere gebeurtenissen?
• Hoe de toelichtingen in het jaar begrijpen?
• Roll forward berekeningen?
• Vooruitzicht op de lange termijn evolutie van de IAS 19 standaard

 

De minimum rendementsgarantie bij vaste bijdragen plannen. Is een IAS 19 verplichting vereist?
• Overzicht van de problematiek? Moet er een verplichting opgenomen worden voor deze plannen?
• Wat is de impact van de verandering van de wettelijke garantie (momenteel 1,75%)?
• Welke impact heeft de horizontale vs. verticale structuur op de IAS 19 voorziening?
• Een moeilijke marktsituatie: dalende rendementen bij de verzekeraar, een lage discount rate
• Hoe de IAS 19 voorziening berekenen voor een vaste bijdragen plan? De verschillende posities op de markt

Public concerné

• Financiële Directeurs, Corporate Finance Managers en hun medewerkers
• Product Managers
• Bedrijfsrevisoren
• Accountants, boekhouders, controllers
• Hoofd personeelszaken, Compensation & Benefits Managers
• Actuarissen
• Eender welke vakmensen die in IAS/IFRS activiteiten betrokken zijn…

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Een gedetailleerde documentatiemap wordt u aan het begin van de conferentie overhandigd zodat u een handig werkinstrument en naslagwerk ter beschikking hebt.

• Praktische uiteenzettingen worden u aangebracht door professionals, die elk specialist zijn in hun domein.

• Na elke uiteenzetting is er mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers.

 

Accréditation(s)

Sessions

Bruxelles

Tarifs

  • excl. btw. - 1 namiddag : 350 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès