Accueil > Formations > Fiche formation

     Fiscalité

Fiscale hervorming

Wat is de impact voor HNWI & vermogens-structuren?

Formation dispensée en néerlandais

• Op welke manier kan de nieuwe taks op effectenrekeningen worden vermeden?

• Invoering van de participatievoorwaarde: wie zal worden benadeeld?

• Kapitaalvermindering: is het nog interessant om een interne meerwaarde te realiseren?

 

Objectifs pédagogiques

• Krijg zicht op de belangrijkste wijzigingen ingevolge het Zomerakkoord voor HNWI en vermogensstructure

 

Woensdag 19 september 2018

- IAB: deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten: (accreditatienummer: B0487/2016-05)
- BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten): 3,5u permanente vorming (erkenningsnummer 82415)
- IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest behouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR

- OVB: 3 punten erkend door de Orde van Vlaamse Balies  

 

 

Voormiddag verzorgd door:

Denis-Emmanuel Philippe

Pieterjan Smeyers

Advocaten

BLOOM LAW

 

De nieuwe taks op effectenrekeningen

• Wat is het toepassingsgebied?

• Welke roerende waarden worden geviseerd?

• Wie is de schuldenaar van de belasting? Wat in geval van opsplitsing van de eigendom?

• Op welke manier kan de nieuwe taks op effectenrekeningen worden vermeden?

• De omzetting van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam

• De verdeling van de effectenrekening onder verschillende personen (via schenkingen)

• De overdracht van de effectenrekening in een levensverzekeringscontract

• Moet men de effectenrekening onderbrengen in een vennootschap?

• Wat is het risico op vernietiging van de nieuwe taks op effectenrekeningen door het Grondwettelijk Hof en op welke manier kan u uw rechten in voorkomend geval vrijwaren?

 

De verstrenging van het vrijstellingsregime voor meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting

• De invoering van de participatievoorwaarde (minimumparticipatie van 10% of 2,5 miljoen EUR) 

• Op welk tijdstip moet aan deze voorwaarde worden voldaan?

• Komen niet-volgestorte aandelen in aanmerking voor de participatievoorwaarde?

• Het lot van de meerwaarden op aandelen van DBI SICAV’s

• Mogelijke oplossingen indien niet wordt voldaan aan de participatievoorwaarde

• Welke ondernemingen zullen worden benadeeld?

 

De kapitaalvermindering: niet langer belastingvrij

• De belastbaarheid van kapitaalverminderingen na een gerealiseerde interne meerwaarde ingevolge de Wet van 25 december 2016

• De mogelijke herkwalificatie van kapitaalverminderingen in dividenduitkeringen ingevolge het Zomerakkoord

• Wat zijn de praktische gevolgen van deze maatregelen voor patrimoniumvennootschappen en hun particuliere aandeelhouders?

• Is het nog interessant om een interne meerwaarde te realiseren?

 

Beknopte analyse van diverse andere maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting

• Verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting

• De nieuwe minimum belastinggrondslag van 7,5% ingevolge de aftrekbeperking van diverse fiscale aftrekposten

• De nieuwe berekening van de notionele intrestaftrek

• Stijging van de percentage van de DBI aftrek tot 100%

• De invoering van een fiscale consolidatieregime (vanaf 2020)

• De omzetting van ATAD-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (vanaf 2020)

Public concerné

• Belastingadviseurs

• Juristen en fiscalisten uit de financiële sector

• Advocaten

• Notarissen

• Bestuurders van vermogensstructuren

• Accountants

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Een aanpak van de praktische gevolgen van de nieuwe voorschriften wordt gegeven door terzake

 

Interactiviteit

• Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen

• Ontmoeting en uitwisseling met collega’s

• Een doelgerichte en interactieve opleiding:

• Mogelijkheid tot het stellen van vragen en een interactief debat

• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com.

Accréditation(s)

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • excl. VAT - 1/2 dag : 350 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès