Accueil > Formations > Fiche formation

     Ingénierie du patrimoine

De taks op effectenrekeningen

Een praktijkgerichte benadering

Formation dispensée en néerlandais

Na de inwerkingtreding van de nieuwe taks op effectenrekening op 10 maart 2018 wensen IFE en de sprekers u wegwijs te bieden bij deze nieuwe vermogenstaks. Hierbij zullen zij o.a. de volgende punten nader toelichten: wat is het toepassingsgebied en hoe wordt de taks berekend? Hoe kan de taks op effectenrekeningen worden vermeden? Wat is de mogelijke impact van de diverse antimisbruikbepalingen?
Hierbij zal de nodige aandacht worden besteed aan de concrete gevolgen van deze nieuwe taks door middel van talrijke praktische voorbeelden. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen en zal er ruimte zijn voor een interactief debat.

Animateur(s)

Denis-Emmanuel PHILIPPE - BLOOM LAW FIRM

Pieterjan SMEYERS - BLOOM LAW FIRM

 

Objectifs pédagogiques

• Wat is het toepassingsgebied en hoe wordt de taks berekend?

• Hoe kan de taks op effectenrekeningen worden vermeden?

• Wat is de mogelijke impact van de diverse antimisbruikbepalingen?

 

Woensdag 19 september 2018 (voormiddag)

OVB: deze opleiding is erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 punten

 

Voormiddag verzorgd door:
Denis-Emmanuel Philippe
& Pieterjan Smeyers

 Advocaten

BLOOM LAW FIRM


Algemeen overzicht van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe taks op effectenrekeningen:

• Wat is het toepassingsgebied?
- Welke titularissen van een effectenrekening worden geviseerd?
- Welke financiële instrumenten op de effectenrekening worden geviseerd (derivaten, gestructureerde producten…)?
• Hoe wordt de taks berekend?
• Wie is de schuldenaar van de taks?
- Wat indien de effectenrekening wordt gehouden door meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen?
- Wat indien de eigendom van de effectenrekening is opgesplitst?
• Aan welke formaliteiten moet worden voldaan?

Capita selecta:
• Op welke manier kan de nieuwe taks op effectenrekeningen worden vermeden?
- De omzetting van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam?
- De verdeling van de effectenrekening onder verschillende personen (via schenkingen)?
- De overdracht van de effectenrekening in een levensverzekeringscontract?
- De inbreng van de effectenrekening in een vennootschap?
- De overdracht van de Belgische effectenrekening naar het buitenland?
• Wat is de mogelijke impact van de diverse antimisbruikbepalingen?
• De impact van de automatische gegevensuitwisseling van bankgegevens
• Wat is het risico op vernietiging van de nieuwe taks op effectenrekeningen door het Grondwettelijk Hof en op welke manier kan u uw rechten vrijwaren?

Public concerné

• Belastingadviseurs.
• Juristen en fiscalisten.
• Advocaten.
• Notarissen.
• Bestuurders van vermogensstructuren.
• Accountants.
• Bankiers.
• Estate planners.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

Een aanpak van de praktische gevolgen van de nieuwe voorschriften wordt gegeven door terzake deskundigen.

 

Interactiviteit

• Een programma geïllustreerd door talrijke praktische enaderingen.
• Ontmoeting en uitwisseling met collega’s.
• Een doelgerichte en interactieve opleiding: mogelijkheid tot het stellen van vragen en een interactief debat.
• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com.

Sessions

Tarifs

  • 0,5 dag : 350 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès