Accueil > Formations > Fiche formation

     Urbanisme - Environnement - Energie

De codextrein

Welke nieuwigheden brengt de Codextrein inzake ruimtelijke planning, vergunningverlening & beroepsrechten?

Formation dispensée en néerlandais
 

Objectifs pédagogiques

• Hoe omgaan met de beperking van de beroepsrechten?

• Welke nieuwe planningsmogelijkheden brengt de Codextrein met zich mee?

• Wat zijn de nieuwe beoordelingsgronden bij vergunningen?

 

dinsdag 20 maart 2018

Accreditatie OVB: (wordt verwacht)

Namiddag verzorgd door:

Dirk VAN HEUVEN , Managing Partner, PUBLIUS, Lid van de redactie , TIJDSCHRIFT VOOR GEMEENTERECHT

 

Nieuwigheden van de Codextrein -

• Over welke middelen beschikt een gemeente om tegen de buitentoepassingsverklaring van (delen van) haar beleidsplan in te gaan? Bedenkingen bij de hiërarchie?

• Welke nieuwe planningsmogelijkheden brengt de Codextrein met zich mee? Bespreking van o.m. watergevoelig openruimtegebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, opheffing reservatiestroken, historisch gegroeide tuincentra…

• Welke wijzigingen zijn er inzake planbaten & planschade?

• Wat met de gewijzigde toezichtsregeling op lokale RUP’s en provinciale stedenbouwkundige verordeningen?

• Vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van APA’s, BPA’s en (sommige) gemeentelijke RUP’s. Werkelijk efficiënter?

• Hoe zullen de intergemeentelijke commissies van ruimtelijke ordening functioneren?

• Hoe zit het met de inwerkingtreding?

Jan BOUCKAERT

Partnerpu

STIBBE
 Lid van de redactie

TIJDSCHRIFT VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW & PUBLIEKRECHTELIJKE KRONIEKEN

Nieuwigheden van de Codextrein -

• Wat is de nieuwe vervalregeling inzake vergunningen? Wat zijn de voordelen en nadelen?

• Vergunningverlenende overheid: wie is nu bevoegd en waarvoor?

• Geen tijdig advies van de omgevingsambtenaar: risico’s of kansen?

• Wat zijn de nieuwe mogelijkheden om het ruimtelijk rendement te optimaliseren? Wijziging van de beoordelingsgronden bij vergunningen

• Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen als een gemeente niet tijdig over een vergunningsaanvraag beslist? Boete en dwangsom

• Wijzigingen inzake verkavelingsvergunningen

I• ntegratie van de vergunning voor vegetatiewijziging

• Uitbreiding bevoegdheid gewestelijk omgevingsambtenaar

• Hoe zit het met de inwerkingtreding?

Meindert GEES

Partner

PUBLIUS
Praktijkassistent publiek recht
KU LEUVEN
 Hoofdredacteur deelredactie publiek recht

RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT

 

Nieuwigheden van de Codextrein - Beperking van de beroepsrechten

• Door wie kan nog een beroep worden ingediend?

• Welke uitzonderingen op de beperking van het beroepsrecht bestaan er?

• Wie wordt benadeeld en op welke manier?

• Hoe met de beperking van de beroepsrechten om te gaan?

Quid verenigbaarheid Verdrag van Aarhus (art. 9)?

• Negatief advies Raad van State!

• Hangende procedure bij GwH?

• Persoonlijke bedenkingen

Dirk VAN HEUVEN

 

Public concerné

• Burgemeesters, schepenen, raadsleden

• Gemeentesecretarissen, adjunct-secretarissen

• Beheerders van autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingen

• Omgevingsambtenaren

• Stedenbouwkundig ambtenaren

• Milieuambtenaren

• Medewerkers van de gemeentelijke en provinciale diensten

• Omgevingsconsultants

• Milieucoördinatoren

• Beleggers

• Ruimtelijke planners

• Architecten

• Promotoren

• Advocaten, juristen en juridische raadgevers

• Projectverantwoordelijken

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Tijdens deze namiddag zullen de belangrijkste punten en de echte nieuwigheden van de recente wetgeving aan bod komen

• Om de gevolgen, de opportuniteiten en de mogelijkheden van de nieuwe Codextrein te beoordelen, stellen we u voor om 3 thema’s te bestuderen: planning, vergunningenbeleid & bijzonder thema: beperking van het beroepsrecht

• Het is de bedoeling om de praktiserende jurist, ambtenaar of rechtszoekende een overzichtelijk kader van de belangrijkste wijzigingen te geven

 

Welke werkmethode?

• Een programma geïllustreerd door talrijke praktische benaderingen

•  Ontmoeting en uitwisseling met collega’s

• Hebt u al vragen voor de sprekers? Stuur een mail naar jfdesaintmarcq@ifexecutives.com

Sessions

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates (tél : 02 533 10 22) ou pour avoir cette formation en intra

Tarifs

  • excl. btw - 1 namiddag : 350 €

Actu éditions

Droit et contentieux de la fonction publique

Droit et contentieux de la fonction publiqueLe droit et le contentieux de la fonction publique ont fortement évolué ces dix dernières années : bénéficiez d’une approche pragmatique par des praticiens chevronnés
En savoir plus

Influencer avec éthique

Influencer avec éthiqueComment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...
En savoir plus
 
 
Contact - tél : 02 533 10 20
Coordonnées et plan d'accès